Konfliktmægling

Konfliktmægling / Retsmægling

 

Konfliktmægling er en måde at løse en konflikt på, hvor parterne får hjælp til at indgå en aftale.

 

Målet er en god og hurtig løsning for begge/alle parter.

 

Konfliktmægling tilbydes også i retten, når en retssag er startet, så hedder det retsmægling.

 

Ved konfliktmægling hjælper jeg, som uddannet konfliktmægler, parterne til at finde en anderledes løsning, som begge parter kan være enige om og ofte på bare ét møde. 

 

På et sådant møde kan der tages alle de spørgsmål med, som parterne synes er vigtige at få svar på fra hinanden.

 

Konfliktmægling er således ikke begrænset til kun at omfatte de spørgsmål, der evt. kan afgøres ved retten af en dommer.

 

Konfliktmægling er også en mulighed for at få en større forståelse for begge/alle parters synspunkter, så en løsning kan skræddersys til præcis de spørgsmål/problemer, parterne har brug for at få løst.

 

Der er også plads til at få luft og til at få en løsning på konflikten, så der kan blive mere fred mellem parterne.

 

Jeg kan ikke afgøre sagen, men jeg kan hjælpe parterne med at finde løsninger.

 

Du behøver ikke selv at kontakte den anden part, hvis du har en konflikt, du ønsker konfliktmægling til – du kan bede mig skrive til den anden/de andre parter, om de ønsker at deltage.


Det er altid muligt at ringe og høre nærmere om, hvad konfliktmægling er, uden at det koster noget.

 

Ønsker du/I at få konfliktmægling, aftaler vi sammen en tidsramme, som er sandsynlig i forhold til hvilken type konflikt I har, så alle kan forberede sig på, hvor længe mæglingen varer.

 

Normalt vil en mægling ikke kunne klares på under to timer, og alt efter typen af konflikt og hvor meget I er uenige om, kan en mægling også tage 4-6 timer.

 

Hvis I ønsker det, kan mægling holdes på bare ét møde – nogle har det bedst med at blive færdige og ikke skulle mødes igen – andre har brug for lidt tid til at tænke over de ting, der kommer frem, og synes, at det virker bedre at kunne holde to eller tre møder.

 

Hos mig kan I få det helt, som I har det bedst med.

 

Der afregnes efter forbrugt tid med 2.500 kr. pr. time.

 

Det normale er, at parterne deler betalingen lige.

 

Under alle omstændigheder får I altid en bekræftelse på, hvad vi har aftalt, og hvad jeg forventer, at det vil koste jer.