Persondatapolitik

PersondatapolitikAdvokat Simone Voergaards persondatapolitik er der henvist til i ordrebekræftelsen på hver opstartet sag.

 

1.  Dataansvarlig.

Advokat Simone Voergaard er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

 

Kontaktoplysninger:

Advokat Simone Voergaard

Taastrup Hovedgade 66 1.

2630 Taastrup

s@advokatsimone.dk

 

Hvis du har spørgsmål til anvendelsen og beskyttelsen af dine data eller ønsker at

gøre brug af dine rettigheder til indsigt og sletning, så skriv en mail, 

eller ring på telefon 43 99 12 19 og læg eventuelt en besked.

 

Simone Voergaard behandler og beskytter dine personlige data i henhold til

persondataforordningen (GDPR).

 

2.  Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine indhentede data så længe, din sag er aktiv.

Når sagen er afsluttet, bliver din sagsmappe arkiveret sammen med dine personoplysninger. Som udgangspunkt er din sag arkiveret i et år, hvorefter den bliver slettet permanent, både fysisk og elektronisk.

Hvis der er indhentet oplysninger til opfyldelse af lovgivningen om hvidvask opbevares disse id-oplysninger i 5 år i henhold lovgivningen herom.

Efter aftale gemmer vi gerne din sag i længere tid, eksempelvis i tilfælde af, at du har ønsket, at jeg opbevarer en kopi af dit testamente.

I tilfælde af at jeg er bobestyrer, gemmer vi sagerne fem år efter sagens afslutning.

Elektronisk opbevaring af persondata sker på Microsoft OneDrive og Microsoft Outlook.

Persondata som CPR-nummer udveksles kun over en delt mappe på Microsoft Onedrive, med en aftalt kode, så kun du og jeg kan se indholdet af mappen.

Efternavne, telefonnumre, email-adresser og boligadresser er gemt som kontaktoplysninger i Microsoft Outlook.

 


 

3.  Du har til enhver tid ret til at trække et eventuelt samtykke tilbage.

Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der er i pkt. 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

4.  Dine rettigheder

Efter Persondataforordningen har alle registrerede personer en række rettigheder.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som jeg behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.
  • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for min almindelige generelle sletning indtræffer.
  • Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må jeg fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod min ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
  • Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
  • Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

5.  Klage til Datatilsynet

Ønsker du at klage, vil jeg være glad for at blive orienteret og gøre, hvad jeg kan, for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage til Datatilsynet, www.datatilsynet.dk.

Du har ret til at klage over din sag, op til et år efter afslutning af sagen.